Zenički književnik Abid Jarić dobitnik nagrade za najbolju priču

Priča „Kalo“ zeničkog književnika Abida Jarića, proglašena je za najbolju među nekoliko stotina priča, pristiglih iz cijele BiH na nedavnom konkursu tuzlanskog Udruženja “Artsinteza” za kratku priču motivski vezanu za život Roma.

“Priča „Kalo“ govori o dva paralelna svijeta, jedan je život Roma i njihove kulture, a drugi je svijet naroda u čijem okviru žive, dva svijeta koja se rijetko prožimaju, a ja sam pokušao kazati u priči da se te krajnosti mogu pomiriti kroz prijateljstvo, kao što ga imaju dva dječaka koja pripadaju različitim kulturama i tradicijama”, pojašnjava njen autor Abid Jarić.

Ova priča, po obrazloženju stučnog žirija, na čijem je čelu bio poznati bh. književnik za djecu Šimo Ešić, istakla se po svom pripovjedačkom postupku, po „plastičnoj“ i odnjegovanoj rečenici i po melanholiji, kojom dominira tiha tuga, koja se lijepi za srce čitaoca.
(Vesna Jovanović)