Službenici MUP-a ZDK učestvovali u obuci znakovnog jezika

Prošle sedmice, u prostorijama Centra za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sprovedena je obuka policijskih službenika o upotrebi govora gluhih i nagluhih osoba uz slogan “Uđimo u svijet tišine”.

Predmetna obuka je planirana i sprovedena u saradnji i na inicijativu Udruženja gluhih i nagluhih Grada Zenica, koje je u svojim programskim ciljevima, planu i programu utvrdilo određene ciljeve na planu inkluzije i otvaranja prema društvu.

Kako je konstatovano prilikom zajedničkih sastanaka i razgovora u fazi planiranja predmetne obuke, ciljna grupa u ovom projektu su policijski službenici koji prilikom poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti svakodnevno imaju kontakte sa građanima, te su nerijetko u prilici da kontaktiraju i članove populacije gluhih i nagluhih, kada zbog određenih komunikacijskih barijera nisu u mogućnosti sporazumjeti se sa istim i u punom smislu reagovati na njihove zahtjeve i potrebe. Sa ciljem prevazilaženja postojećih poteškoća u komunikaciji, planirana je i održana ova obuka, na kojoj su policijski službenici od strane edukatora upoznati sa osnovama znakovnog jezika.

I ova obuka, kao i sve druge specijalističke obuke koje su provedene proteklih godina, potvrđuje opredjeljenost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na stalnoj edukaciji policijskih službenika i unapređenju njihovih vještina, što u konačnici znatno unapređuje i profesionalizira policijske strukture u Zeničko-dobojskom kantonu, zbog čega su od strane domaćih i međunarodnih institucija i organizacija prepoznate kao lider i ozbiljan partner u sprovođenju kampanja i projekata, kao i drugih vidova preventivnog i proaktivnog djelovanja, sa posebnim akcentom na realizovanje projekata koji u osnovi svog djelovanja imaju rad policije u zajednici i partnerstvo sa zajednicom.