Edukacija o reproduktivnom zdravlju 2.300 djevojčica u svim školama ZDK

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica počeo je sa implementacijom projekta pod nazivom „Zdrave, snažne, edukovane“, kojim je planirano da budu obuhvaćene sve djevojčice uzrasta šestog razreda u svih 75 osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, njih oko 2.300.

Prva radionica, kao i predavanje održano je danas u osnovnoj školi Meša Selimović.

„Danas smo krenuli sa implementacijom projekta „Zdrave ,snažne ,edukovane“. To je projekat za učenice VI razreda. Cilj je zaštita i očuvanje reproduktivnog zdravlja, a ovaj projekat realiziramo u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane i Službom za školsku higijenu. Ciljna populacija su učenice VI razreda koje se susreću sa ovom problematikom“, rekao je Amir Zukić, direktor osnovne škole „Meša Selimović“.

Projekat realizuje Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

„U ovoj školskoj godini naša služba realizuje projekat pod nazivom „Zdrave ,snažne ,edukova“. Radi se o reproduktivnom zdravlju djevojčica uzrasta VI razreda. Planiramo obuhvatiti sve djevojčice ovog uzrasta, njih oko 2.300, u svih 75 osnovnih škola na području 12 općina Zeničko-dobojskog kantona, u periodu do juna 2020. godine“, kaže ispred službe Nino Hasanica.

Partnersku pomoć u realizaciji projekta pružile su dvije društveno odgovorne kompanije, koje su osigurale poklone i prateći materijal u ukupnoj vrijednosti većoj od 20.000 konvertibilnih maraka. (Rešad Šabanović)