Održana 44. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica

Vijećnici Gradskog vijeća Zenice su na današnjoj sjednici usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana Centar 2, Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Privredno-poslovne zone Zenica-sjever, kao i prijedlog Zaključka o upućivanju premijeru, ministru finansija Federacije BiH i Poreskoj upravi, Zaključka o prihodima koje će Poreska uprava uplatiti na račun Grada Zenice, po osnovu naplate komunalnih taksi kladionicama, u iznosu od 4.199.000 KM.

Usvojena je danas i Odluka o dopuni Odluke o gradskom građevinskom zemljištu, kao i izmjene i dopune mjera na unapređenju poljoprivredne proizvodnje, sve u okviru dopunjenih tačaka dnevnog reda.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović povukao je Koncept realizacije projekta izgradnje Sportskog centra-fudbalske akademije na lokalitetu Plandilo – Kamberovića polje u Zenici, koji će biti upućen na doradu. Ovim je povučen i prijedlog ugovora, prema kojem se zemljište na ovom lokalitetu ustupa investitoru „Hann Groupi“ iz Turske, na period od 30 godina, kao i početak izgradnje dva nogometna terena sa pratećim sadržajima.

Izvještaji o poslovanju Zenicatransa i Javnog preduzeća Parking servis u 2018. godini danas nisu podržani. Rasprava o ovim tačkama dnevnog reda nije ni održana, s obzirom da se za riječ nisu javili ni predlagači ni vijećnici.

S druge strane, vijećnici su usvojili izvještaje Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada Zenice, Zenicagasa, Centra za socijalni rad, Doma-porodice, sa akcionim planom transformacije te ustanove.

Izvještaj o rezultatima mjerenja koncentracija zagađujućih materija u prošloj godini Vijeće nije primilo k znanju, ali je istaklo kako od Metalurškog instituta Kemal Kapetanović traži dosljednu primjenu Ugovora sa Gradom Zenica, u vezi sa redovnim dostavljanjem izvještaja o monitoringu zagađenja.

Inicijativa Gradskog muzeja za preimenovanje Konjske u Carevu česmu odbijena je jednoglasno.

Vijeće je danas razmatralo 20 tačaka dnevnog reda, a sjednica je ipak završena u rekordno kratkom roku. (Sanja Stević)