Gradonačelnik nakon sedme tačke povukao preostale

Završena je 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica, u kojoj su vijećnici trebali raspravljati o 12 tačaka dnevnog reda.

Sjednica je zaključena nakon što je gradonačelnik Fuad Kasumović, povukao sve ostale tačke.

“S obzirom da mi maltretirate prozeničke stranke i građane, povlačim sve preostale tačke”, rekao je Kasumović, imajući u vidu odsustvo većeg broja vijećnika, jer je u trenutku glasanja po sedmoj tački, prisutno bilo samo njih 17.

Napominjemo da je sedam tačaka dnevnog reda obrađeno, i to: Usvojena tačka 3. uz usvojeni zaključak Almira Babajića, vijećnika SDP da se ovaj Nacrt Akcionog plana uputi na mišljenje Federalnom Ministarstvu za okoliš, resornom Ministarstvu ZDK i AVP Save. Upućen je i na javnu raspravu od 15 dana.

Usvojena je i četvrta tačka po prijedlogu Almira Babajića, vijećnika SDP-a, a radi se o Prijedlogu Odluke o subvencioniranju troškova grijanja za sezonu 2018/2019. godina.

Peta tačka dnevnog reda, izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I-IX 2019. godine, nije dobila potrebnu većinu, i nije usvojena.

Vijećnici su podržali Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu, kao i Nacrt Odluke o njegovom izvršenju, dok potrebnu podršku nije dobio Prijedlog Odluke o usvojenim izmjenama Regulacionog plana Centar II.