Za ekološke projekte u Zenici Fond za zaštitu okoliša FBiH izdvojio preko pola miliona maraka

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu, Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 25. sjednici održanoj dana 30.10.2019.godine, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda, na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava, u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019, ostvarilo je 160 aplikanata.

Među njima je i deset projekata aplikanata sa područja grada Zenice, koji su finansirani iznosom od 551.300 KM. Ispod pročitajte koji projekti su su 2019. godini finansirani sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH u Zenici.

-Regionalna  deponija  “Mošćanica”  d.o.o.  Zenica za  projekat:  „Nabavka  i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji “Mošćanica”sa iznosom do100.000,00 KM,

-JP “ZENICAGAS” d.o.o. Zenica za projekat: „Izrada Idejnog i dijela Glavnog projekta  razvoja  distributivne  gasne  mreže  u  Gradu  Zenica“  sa  iznosom  do 10.000,00 KM

-Grad Zenica za projekat: „Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka -Zenica”  sa iznosom do 120.000,00 KM

-Grad  Zenica za projekat: „Uspostavljanje sistema  javnih  bicikala  u  gradu Zenica“ sa iznosom do 60.000,00 KM,

-Zenička  razvojna  agencija  ZEDA  d.o.o.  Zenica za projekat: „Rješenje hortikulturnoguređenja prostora  uz  granicu  Poslovne  zone  Zenica  1  prema Arcelor Mittalu i GGM-u“ sa iznosom do 20.000,00 KM,

-ALBA ZENICA d.o.o. Zenica za projekat: „Unapređenje sistema  sakupljanja komunalnog  otpada  na  području  Grada  Zenice -2019“  sa  iznosom  do 100.000,00 KM

-Grad Zenica za projekat: „Projekat utopljavanja Doma armije“ sa iznosom do 80.000,00 KM,

-Grad  Zenica za projekat: „Uklanjanje ambrozije sa područja grada Zenice“ sa iznosom do 6.300,00 KM,

-Alba Zenica d.o.o. Zenica za projekat:„Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom-recikliraj“ sa iznosom do 40.000,00 KM,

-Novinsko izdavačkoprivredno društvo „Naša riječ“ d.o.o. Zenicaza projekat: „Časopis ‘ZE-DO eko'” sa iznosom do 15.000,00 KM,

Kompletnu odluku o odobravanju sredstava pročitajte na LINKU.