Danas se obilježava One Health day – Dan jedinstvenog zdravlja

Širom Planete danas se obilježava One Health day – Dan jednog ili jedinstvenog zdravlja, a tim povodom u Zenici je, u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, održan prigodan program sa stručnim predavanjima i razmjenom iskustava i znanja, koja mogu pomoći da se o ljudskom zdravlju brine potpunije i organizovanije.

„Jedno zdravlje predstavlja zajednički pristup svih aktera, koji utiču na zdravlje, te podrazumijeva saradnju stručnjaka iz različitih područja na svim nivoima sa ciljem postizanja najboljih rezultata u očuvanju zdravlja ljudi i životinja, te očuvanju okoliša“, pojašnjava doktor Senad Huseinagić, direktor zeničkog Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, napominjući da je ovaj Institut jedina i prva institucija u BiH i regionu koja implementira ovakav pristup, koji je inače dio globalne međunarodne strategije koju promoviše  Svjetska zdravstvena organizacija.

Puno faktora utiče na zdravlje i zato je potrebno da svi oni, koji doprinose ili utiču na zdravlje sa spekta svog djelovanja zajednički rade i na taj način doprinesu da nam zdravlje bude bolje, istaknuto je danas.

„Zbog cjelokupne problematike, koja je prisutna danas u svijetu po pitanju Jedinstvenog zdravlja ovaj pristup se prepoznao kao jedan od najboljih pristupa u rješavanju javno zdravstvenih problema, jer je to koncept koji uključuje multidisciplinarno i interdisciplinarno rješavanje pitanja zdravlja i naše Udruženje, koje je prvo na prostoru BiH će kroz svoje djelovanje ovu problematiku pokušati rješavati kroz multidisciplinarni pristup“, navodi Eldina Smječanin u ime Udruženja „Jedinstveno zdravlje BH“.(V.J.)