Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – septembar 2019. godine

U mjesecu septembru 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 122

– Matična knjiga vjenčanih 87

– Matična knjiga umrlih 95

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu