Za četvrtak 24. oktobra zakazana 42. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Zakazana je 42. sjednica Gradskog vijeća Zenica koja će biti održana u četvrtak, 24. oktobra sa početkom u 10: 00 sati u sali Gradskog vijeća Zenica. U nastavku pročitajte dnevni red sjednice:

 1. Zapisnik sa 41. sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane 23.09.2019. godine
 2. Vijećnička pitanja
 3. Izvještaj o poslovanju JP “Vodovod ikanalizacija” d.o.o. Zenica za 2018. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju JP “Tržnica” d.o.o. Zenica za 2018. godinu sa uporednim
  podacima iz 2017. godine
 5. Informacija o poslovanju Privrednog društva “Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o.
  Zenica za 2018. godinu
 6. Izvještaj o radu i poslovanju JP “RTV ZENICA” d.o.o. ZENICA za 2018. godinu
 7. Izvještaj o radu JU Muzej Grada Zenice u 2018.godini
 8. Izvještaj o radu JU “Dom za stara lica Zenica” Zenica za 2018. godinu i Plan
  aktivnosti Ustanove u 2019.godini
 9. Izvještaj o radu JU “Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica” za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana “Centar II” i
  upućivanju na javnu raspravu
 11. Inicijativa Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina za
  ukidanje i stavljanje van snage odredbi odluka Vijeća Općine Zenica

  Materijali za predloženi dnevni red nalaze se na službenoj internet stranici Grada Zenica
  (www.zenica.ba).