Skopljak: Prava slijepih i slabovidnih su definisana ali u praksi se ne poštuju

Ukupno je četiri posto svjetske populacije slijepo ili slabovidno. Procjenjuje se kako 300 miliona osoba u svijetu ima probleme s vidom, 45 miliona ih je slijepo.

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan vida, kako bi se usmjerila pažnja na sljepoću, oštećenja vida i rehabilitaciju slabovidnih osoba.

Slijepoj osobi njegov je hendikep životni izazov, koji ga dodatno potiče na angažman u vlastitom rastu i razvoju. Ugledni zenički fizioterapeut, sada već u penziji, Suad Skopljak, kaže da je upravo to što od djetinjstva ne vidi, značajno utjecalo na činjenicu da je u svom poslu bio među najboljima.

Prisjeća se vremena u kojem je stekao prva iskustva bolničkog i sportskog terapeuta. Tada za napredak nije bilo barijera.

„Razlika je ogromna. Slijepe osobe su nekada bile tretirane kao i svi drugi. Slijep čovjek je tako mogao lako doći do posla, mogao je ostvariti sva svoja prava, koja nikad niko nije osporavao. Danas se za svaku sitnicu morate nekome obraćati. Postoje zakoni, naša država je potpisala niz konvecija vezanih za prava osoba sa invaliditetom, ali sve su to su samo prazne riječi na papiru, koje se u praksi uopšte ne primjenjuju,“ ukazuje Skopljak.

Suad Skopljak je i dugogodišnji predsjednik Gradskog udruženja slijepih i slabovidnih, koje okuplja blizu dvije stotine osoba sa problemima vida. U današnje vrijeme, teško je boriti se za specifična prava osoba sa invaliditetom, kada su sve konvencije i zakoni samo prazne riječi.

„U Zenici, sa štapovima ili ne, teško se kretati. Vozila su parkirana posvuda, na trotoarima, na prilazima ulazima u zgrade, na sve strane se nešto radi, bez ikakvog obilježavanja i šta njega briga što će to nekome zasmetati što će neko tu pasti,… niz barijera postoji koje otežavaju slabovidim i slijepima kretanje…,“ priča nam ogorčeno.

Naš sagovornik je ostao bez vida sa svega dvije godine života. Razvio je vještinu kretanja bez pomagala, a ne koristi ni uređaje koji slabovidim osobama olakšavaju komunikaciju. Od društva očekuje tek osnovno, malo empatije i osnovne kulture.  (Sanja Stević)