UP Zenica održalo sastanak sa predstavnicima gradova/općina ZDK

U prvoj fazi predstavljanja Projekta „AGILEd“, sekretar Udruženja poslodavaca Zenica i prof. dr. Nino Serdarević, ekspert u Projektu, obišli su gradove/općine sa područja ZDK: Breza, Vareš, Kakanj, Visoko, Zavidovići, Maglaj i Usora. 

Također su održali i sastanak sa ministrom finansija ZDK Lovrić Josipom i ministrom za privredu ZDK Jelić Zlatkom.

Na ovim sastancima predstavljeni su ciljevi, aktivnosti i značaj projekta „AGILEd“ za gradove/općine i kantone.

Na sastancima je zaključeno da se već dugo čeka na inicijativu izmjene i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i podržali su Udruženje poslodavaca Zenica, na realizaciji planiranih aktivnosti.