Trakić: Primjena novog Zakona o doprinosima FBiH može donijeti probleme u isplati penzija

Primjenom novog Zakona o doprinosima Federacije BiH, koji danas razmatraju zastupnici federalnog Parlamenta, predviđeno je smanjenje stope doprinosa za PIO.

Iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja ukazali su da bi ovo moglo dovesti do drastičnog smanjenja prihoda u tek stabilizovani fond, što bi u konačnici moglo dovesti do problema u isplati penzija.

U Udruženju penzionera se boje da bi smanjenje stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa 23 na 18 posto, koje predviđa novi Zakon o doprinosima Federacije BiH, moglo negativno uticati na rad Fonda, čiji prihodi, tek odnedavno, bilježe pozitivan rast.

„Naše je mišljenje da to nije dobro. Bojimo se da će penzioni fond, koji tek u ovom mjesecu konačno bilježi suficit, primjenom novog zakona ponovo ići u deficit“, ističe predsjednik Udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, Mustafa Trakić,

Uvjeravanja premijera Federacije, Fadila Novalića, da isplata i visina penzija donošenjem novog Zakona o doprinosima neće biti ugroženi, jer će fond postepeno, u većem procentu, preći na budžet, penzionere ne tješe.

„Da smo u januaru bili na budžetu, vjerovatno ne bismo ni imali penzije, kao što nije bilo invalidnina“, napominje Trakić, dodajući da je ovo udruženje zatražilo odgodu primjene ovog zakona do potpune stabilizacije federalnog budžeta.

„Da je politička situacija u državi stabilna, ne bi nas bilo strah prelaska na budžet, ali u ovakvim odnosima, strah nas je isplate penzija preko trezora“, kaže Mustafa Trakić.

Bojazan zbog znatnog smanjenja doprinosa za PIO, do kojeg će doći primjenom novih zakonskih rješenja, izrazio je nedavno i direktor Federalnog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, Zijad Krnjić, upozorivši da će smanjenje prihoda u budžet Zavoda po ovom osnovu, za oko 20 posto, dugoročno biti vrlo rizično, s obzirom da će manjak novca za penzije, posebno s obzirom na dogovorenu dinamiku usklađivanja njihove visine sa životnim standardom, zahtijevati i veće intervencije iz budžeta Federacije.

U Federaciji je trenutno 420.071 penzioner, a oko 60 hiljada ih živi na području Zeničko-dobojskog kantona.

Novi Zakon o doprinosima Federacije BiH, trebalo bi da stupi na snagu s početkom 2020. godine. (Sanja Stević)