“Nedjelja djeteta je prilika da u centar svih aktivnosti stavimo djecu”

„Nedjelja djeteta“ je prilika da u centar svih aktivnosti stavimo djecu, ali i da podsjetimo odrasle na obavezu postupanja u najboljem interesu djeteta – ističu Ombudsmeni u svom obraćanju povodom obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta.

Nesumnjivo je u Bosni i Hercegovini napravljen pomak u ostvarivanju prava djeteta u posljednjih 30 godina koliko je prošlo od donošenja i usvajanja Konvencije UN o pravima djeteta, ali i dalje postoje mnogobrojni problemi. Primarna odgovornost za dijete jeste na njegovim roditeljima, ali i cjelokupno društvo mora kontinuirano raditi na pronalaženju što efikasnijih načina da zaštiti svako dijete, u porodici, školi i u svim drugim okruženjima.

Ombudsmeni stoga koriste ovu priliku da pozovu sve nadležne organe i sve odrasle da svi zajedno doprinose stvaranju građana koji će biti svjesni svih svojih dužnosti, ali i prava, u zaštiti prava drugih.

Mi odrasli trebamo omogućiti svakom djetetu participaciju u donošenju odluka koje ga se tiču, te život i razvoj u tolerantnom demokratskom društvu”, mišljenja su Ombudsmeni.

Ombudsmeni ujedno nastoje promovisati koncept prava djeteta i podstaći sve društvene aktere da aktivnije djeluju kako bi svako dijete, bez ikakve diskriminacije, imalo uslove za dostojanstven život i razvoj potencijala, a pravna zaštita njihovih prava bila još efikasnija i djelotvornija.