Predstavnici Univerziteta u Zenici posjetili Nogometni savez BiH

U posjeti NS/FS BiH danas je bila delegacija Univerziteta u Zenici na čelu sa rektorom Damirom Kukićem. U razgovoru sa generalnim sekretarom Adnanom Džemidžićem i saradnicima, predstavnici Univerziteta su iznijeli veoma zanimljive ideje, a još jednom i naglasili kako podržavaju uložene napore i aktivnosti Saveza u nastojanju da se „A“ reprezentacije plasira na EURO 2020.

Imajući u vidu značaj sporta i uopšte bavljenja tjelesnim vježbanjem sa direktnim uticajem na zdravlje svakog pojedinca, predstavnici Univerziteta u Zenici pružili su podršku Savezu u dosadašnjem radu i ponudili saradnju u oblasti socijalno-sportskog razvoja ne samo mladih igrača, već i stručnog kadra čiji uticaj je ključan za njihov razvoj.

Kako je istakao rektor Damir Kukić, Univerzitet u Zenici između svih svojih redovnih aktivnosti, nastoji i da promoviše uticaj sporta i tjelesnog vježbanja na širu društvenu zajednicu i šire društveno okruženje, te bi i saradnja sa NS/FS BiH u tom smislu bila veoma značajna.

I generalni sekretar NS/FS BiH Adnan Džemidžić smatra da je izuzetno važna interakcija sporta, onih koji se njime bave ili ga prate, s akademskom zajednicom u cijelini. Ta interakcija donosi niz promjena koje kao rezultat imaju razvoj i rast sporta, ali i razvoj pojedinca i društvene zajednice u cijelini.

Opšti zaključak je da je neophodno otvoriti dijalog o brojnim temama, posebno onim temama koje se odnose na „razvijanje kulture navijanja“, što bi šira akademska zajednica u saradnji sa Savezom, klubovima, udruženjima navijača i društvom u cjelini mogla napraviti u budućnosti.