Novi poreski zakoni neće rasteretiti privredu

Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona ocjenjuje da nova zakonska rješenja u oblasti javnih finansija, koja će se u formi prijedloga uskoro naći pred federalnim zastupnicima, nisu u skladu sa dugogodišnjim, opravdanim zahtjevima za rasterećenjem privrede.

Podržavaju zahtjeve Grupacije poslodavaca Federacije, koja poziva zastupnike da nove zakone ne usvoje.

Novopredložena zakonska rješenja neće rasteretiti privredu, ni doprinijeti stvaranju povoljnijih uslova poslovanja, niti su u skladu sa dugogodišnjim opravdanim zahtjevima privrednika za reformom u oblasti javnih finansija, ukazuju iz Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

„Dugi niz godina i sama Privredna komora nastoji da utiče na stvaranje povoljnijeg zakonskog okvira i uvijek imamo obećanja da će se desiti ti pomaci. To je kontinuiran posao, tako da i sada, ovim apelom da se u tom svjetlu moraju razmotriti ta zakonska rješenja, mi nastojimo uticati na stvaranje zakona koji će zbilja doprinijeti poboljšanju uslova privređivanja, kako u Kantonu, tako i u cijeloj Federaciji BiH“, kaže Dijana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.
To se međutim još nije desilo. Nova rješenja, koja Vlada Federacije želi uvesti novopredloženim zakonima – o porezu na doprinose, porezu na dohodak i računovodstvu i reviziji, zasnivaju se u principu na neutralnom efektu – s jedne strane, smanjuju pritisak na privredu, ali joj, zauzvrat, povećavaju obaveze.

„Rezultat bi trebalo da bude smanjenje obaveza, a ja vam mogu reći, na primjeru svoje firme, čije sam podatke analizirao po načinu na koji su ih analizirali stručnjaci iz Udruženja poslodavaca, da bi rezultat, nakon ovog „rasterećenja privrede“, bio da će moja firma plaćati dva do 3,5 posto više doprinosa i obaveza prema državi, nego što je do sad plaćala, pa vi izračunajte kakvo je to rasterećenje“, pojašnjava zenički privrednik, Vladimir Franjić.
On je ukazao da je Grupacija poslodavaca FBiH sa svojim zamjerkama na predložena rješenja, na vrijeme upoznala Vladu FBiH i premijera, a da o tome kakva je komunikacija između socio-ekonomskih partnera, najbolje govori činjenica da se Socijalno-ekonomsko vijeće za teritorij Federacije, nije sastajalo pune dvije godine.

„Znači, oni su bez dogovora sa poslodavcima i sa sindikatima, iznijeli prijedlog zakona, onako kako oni to vide, uopšte ne slušajući šta mi govorimo“, dodaje Franjić.

Grupacija poslodavaca predložila je postepeno smanjenje stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda i uvođenje određenih olakšica kod plaćanja poreza za privredne subjekte. Od federalnih zastupnika su zatražili da ne glasaju za predložene zakone, jer su oni na svoj način, „još jedna prevara od strane Vlade Federacije BiH“. (Sanja Stević)