Potpisan memorandum o saradnji između sedam banaka koje posluju u skladu sa islamskim principima

Na marginama 2.Sarajevo Halal Fair-a (SHF) 2019, Bosna Bank International (BBI) u saradnji sa Islamskom korporacijom za razvoj privatnog sektora (ICD) koja djeluje pri Islamskoj razvojnoj banci (IsDB ) prvi put u Sarajevu organizirala je veliki sastanak direktora banaka iz cijelog svijeta koje posluju u skladu sa islamskim principima.

Tokom sastanka potpisan je Memorandum o razumijevanju između Bosna Bank International, Islamske korporacije za razvoj privatnog sektora (ICD), Islamic bank „Zaman-Bank“ Jsc iz Kazahstana, Islamic Bank of Guinea, Islamic Bank of Niger, United Bank of Albania i Alakhdar Bank Maroko. Ovaj Memorandum je platforma za buduću saradnju između potpisinica, ali je otvoren i za druge banke da mu pristupe. Cilj Memoranduma je zajednička saradnja na promociji islamskog bankarstva, promociji poslovnih događaja u cilju povezivanja tržišta, razmjena iskustava i dobrih praksi, te promocija halal-inudstrije.
„ICD ima pristup u 54 države članice i u tim zemljama definitivno postoji interes za halal- proizvode i razvoj biznisa u ovoj oblasti. Procjenjuje se da je halal-tržište vrijedno 2,3 triliona dolara. Vjerujemo da naše finansijske institucije u kojima imamo pristup i mreža finansijskih instuitucija u kojima je ICD jedan od vlasnika mogu postati izvrsna dodatna vrijednost u osiguravanju finansiranja i kreditnih linija, a s druge strane imamo infrastrukturu za razvoj i otvaranje fabrika. Želimo da BiH postane centar halal-industrije u Evropi. Također, kroz naše članice mi možemo osigurati pristup ovih proizvoda u cijelom svijetu“, izjavio je Ayman Sejiny, direktor Islamske korporacije za razvoj privatnog sektora (ICD)

BBI banka od ranije ima potpisan memorandum o saradnji sa ICD-om.

„Ova saradnja sa BBI bankom izvrsna je prilika za BiH, jer kroz taj MoU dajemo Bosni i Hercegovini pristup našoj mreži, od od Indonezije do Maroka, od zapadne do subsaharske Afrike. ICD ima 102 finansijske institucije u svijetu, od čega 42 u Africi i svaki proizvod koji bude dolazio iz BiH kroz našu mrežu, mi mu možemo obezbjediti sigurnost„ kazao je Sejiny. Dodao je da je metodologija koju koristi BBI banka pokazala veoma uspješnom te da će BBI model poslovanja u skladu s islamskim principima biti implementiran i u drugim finansijskim institucijama u vlasništvu ICD-a.

Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke predstavio je poslovne rezultate BBI banke, kao uspješan primjer rada i djelovanja banke koja djeluju na principima islamskog bankarstva.

„BBI banka od osnivanja do danas se suočila s mnogo izazova i poteškoća, ali ih je sve uspješno prevazišla. Kada je BBI banka počela s radom, klijenti i tržište u BiH nisu poznavali pojam islamskih finansija. U tom periodu trebalo je klijente upoznati s principima islamskog bankarstva i istovremeno se takmičiti sa jakom konkurencijom, bankama koje su ovdje imale svoje podružnice. Razvili smo nove proizvode utemeljene na islamskim principima. Dosta smo radili na uvezivanju privrednika međusobno i sa investitorima, povezivanju naših klijenata, počeli organizirati SBF i SHF kao investicijsko-poslovne konferencije i uz puno rada i truda, postigli smo to da je BBI banka danas najbržerastuća banka u BiH“, kazao je Bukvić.

Dodao je da je BBI banka partner privredi u BiH te je pozvao učesnike sastanka da na sljedeći SBF i SHF dovedu svoje klijente, a BBI banka će posredovati njihovom povezivanju sa bh. privrednicima.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima u pravcu saradnje privrede Bosne i Hercegovine i privreda zemalja gostiju te promocije Sarajevo Halal Faira i Sarajevo Business Foruma u zemljama u kojima su prisutni IsDB i ICD. Zaključeno je da je ovaj sastanak početak buduće uspješne saradnje te da zajednički imaju kapacitete da doprinesu razvoju zemalja u kojima posluju.