Prva prijava na biro rada: Koji dokumenti su potrebni za prijavljivanje

Stanje u državi, nerijetko mlade, nakon završenog obrazovanja ostavlja bez prilike za posao, pa nakon završenog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, javljaju se Službi za zapošljavanje, odnosno, birou rada.

Uz prethodno prikupljene dokumente, oni sa područja Grada Zenica, odlaze do ulice Adolfa Goldbergera 6 i zgrade biroa rada, a sa info pulta, tada ih upute do kancelarije referenta koji će da bude, za njih zadužen.

„Prilikom prve prijave, nezaposlene osobe su dužne dostaviti, samo na uvid bez zadržavanja dokumenata, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu/CIPS, te diplomu o završenom školovanju. Dodatno, ukoliko imaju završene kurseve, vozačku dozvolu ili neke druge certifikate, i to mogu donijeti da bi se zabilježilo u njihovom ličnom dosijeu. Na kraju, potpisuju izjavu koja je propisana pravilnikom o evidenciji zapošljavanja, u kojoj izjavljuju da su nezaposlena osoba i da će obavijestiti Biro rada, u roku od 15 dana, o svim promjenama koje utiču na njihov status“, rekao je za naš portal Saudin Burić, šef Biroa Grada Zenica.

Javljanje na biro je besplatno, a po prijavi nakon završenog obrazovanja u zakonski određenom roku, mladi ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

„S obzirom na to, da se uz prijavu na evidenciju može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, mladi trebaju da ispune uslov i na biro rada se jave u zakonski određenom roku od 90 dana. U tom slučaju ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje na teret službe“, dodaje Burić.

Nakon isteka zakonski određenog roka od 90 dana, bez ikakve prepreke, mladi mogu da se prijave na biro, ali u tom slučaju ne ostvaruju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.
(Ajna Nikontović)