Predstavljena studija izvodljivosti zbrinjavanja animalnog otpada

U sjedištu Zeničko – dobojskog kantona u Zenici, danas je priređena Konferencija u okviru realizacije projekta “Upravljanje animalnim otpadom na području ZDK”, finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a koji je na području ZDK tokom prošle i ove godine, realizovao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.   

Predstavljena je “Studija izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla na području ZDK sa planom aktivnosti” i “Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja, za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava”.

Ovo su prvi strateško akcioni dokumenti, izrađeni na osnovu stvarnih pokazatelja i podataka prikupljenih kroz obilaske općina i gradova i subjekata, u kojima je prikazano stvarno stanje o količinama, divljim deponijama, trenutnim načinima odlaganja i primjerima dobre prakse, te su dati prijedlozi za rješavanje ovog velikog ekološkog, zdravstvenog, ekonomskog i turističkog problema.
Pored toga, Studijom su date preporuke o upravljanju i zbrinjavanju animalnog otpada na području ZDK u skladu sa međunarodnim preporukama kao i preporukama kantonalnih strateških dokumenata. Studija je prvi put stručnoj i široj javnosti biti predstavljena na ovoj konferenciji.

Iako je Studija izrađena za ZDK, s obzirom na ozbiljnost i značaj problematike za sve općine, kantone i druge nivoe vlasti, njena metodologija, sadržaj i preporuke itekako su važne i primjenjive u drugim općinama, kantonima i nadležnim ministarstvima i institucijama.

U jednom od zaključaka se navodi da je problem animalnog otpada u BiH rastući problem sa velikim ekološkim, zdravstvenim i ekonomskim posljedicama, te da se on trenutno ne rješava ili se nedovoljno kvalitetno rješava. (Šerif Babić)