Nakon dugotrajnih pregovora nastavljeni radovi na mostu u Drivuši

Nakon dugotrajnih pregovora sa Elektroprivredom BiH, usaglašavanja imovinsko – pravnih odnosa, te određenih izmjena projektne dokumentacije, nastavljeni su radovi na mostu u Drivuši, kao i na dva kružna toka, te pristupnim saobraćajnicama.

Kako je izjavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, u sklopu izgradnje mosta u Drivuši sa predstavnicima Elektroprivrede BiH, ranije je dogovoreno izmještanje dalekovoda koji povezuje Zenicu sa Busovačom.

U prvobitnom rješenju bila je predviđena jedna varijanta, ali nakon što je Gradska uprava i vijeće donijelo odluku o formiranju poslovne zone Zenica – jug, projekat je morao pretrpiti određene izmjene. Paralelno, dodao je Kasumović, usaglašeni su imovinsko – pravni odnosi, urađena potpuno nova projektna dokumentacija, a shodno tome izdata je nova građevinska dozvola.

Radovi trebaju biti završeni u naredna dva mjeseca, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 5.500 000 konvertibilnih maraka. (Rešad Šabanović)