ZDK: Poziv za potpisivanje ugovora korisnicima sredstava za zaštitu okoliša

Vlada Zeničko – dobojskog kantona objavila je da će 19. augusta biti upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava fonda za zaštitu okoliša, čiji se projekti odnose na oblast upravljanja otpadom i čišćenjem obala rijeke Bosne.

Obavještavamo medije da će se dana 19.08.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 sati u zgradi Vlade Kantona, Kučukovići 2 Zenica, sala 301 upriličiti potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša, čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu koji se odnose na oblast upravljanja otpadom -LOT 1.

Ovim Javnim pozivom Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odabrala 17 (sedamnaest) projekata u ukupnom iznosu od 900.000,00 KM. Odobreni su projekti u iznosima: Regionalna deponija Mošćanica Zenica 60.000,00 KM, JKP „Vis“ d.o.o. Doboj Jug 80.000,00 KM, JP „Rad“ d.d. Tešanj 40.000,00 KM, JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići 20.000,00 KM, JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko 90.000,00 KM, JP „Komunalno d.o.o. Žepče 50.000,00 KM, JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj 70.000,00, JKP Vareš d.o.o. Vareš 40.000,00 KM, KJD d.o.o. Maglaj 70.000,00, „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica 40.000,00, JKP „Usora“ d.o.o. Usora 75.000,00 KM, JKP „Bioštica“ d.o.o. Olovo 30.000,00, JP „Komunalno d.o.o. Breza 32.221,80 KM, Grad Zenica 90.000,00 KM, općina Doboj Jug 22.778,20 KM, općina
Zavidovići 70.000,00 KM i općina Maglaj 20.000,00 KM.

Također, obavještavamo medije da će se dana 21.08.2019. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u zgradi Vlade Kantona, Kučukovići 2 Zenica, sala 301 upriličiti potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša, čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu koji se odnose projekte čišćenja obala Rijeke Bosne – LOT 2.

Ovim Javnim pozivom Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odabrala 7 projekata u ukupnom iznosu od 423.497,60 KM. Odobreni su projekti u iznosima: JKP „Vis“ d.o.o. Doboj Jug 70.000,00 KM, JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići 70.000,00 KM, KJD d.o.o. Maglaj 68.121,60, Grad Zenica 50.000,00 KM, općina Doboj Jug 25.376,00 KM, općina Kakanj 70.000,00 KM i općina Visoko 70.000,00 KM.