Izvršeno 116 kontrola i otkrivena 34 neprijavljena radnika

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su u toku inspekcijskog nadzora koji je proveden 8. augusta 2019. godine u svih 10 kantona u Federaciji BiH na području: Ilidže, Starog Grada, Zenice, Visokog, Tešnja, Kakanja, Mostara, Čitluka,Tuzle, Srebrenika, Gračanice, Živinica, Lukavca, Banovića, Ljubuškog, Gruda, Livna, Bosanskog Grahova, Drvara, Cazina, Bihaća, Velike Kladuše, Sanskog Mosta, Viteza, Travnika, Donjeg Vakufa, Bugojna, Orašja, Odžaka, Domaljevca, Donje Mahale i Goražda izvršili 116 kontrola.

U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave Federacije BiH otkrili su 34 neprijavljena radnika, 39 obveznika koji nisu evidentirali promet, 9 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 7objekata u kojima se djelatnost obavljala bez odobrenja nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa, nepostojanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćena su 22 objekata, a u 59 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 155.850,00 KM.

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije u dane vikenda, te bajramskih praznika.

Pozivaju se porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.