VIDEO: Završeni radovi na izgradnji poddionice autoputa Drivuša-Klopče

Završeni su svi radovi na izgradnji poddionice Autoputa na pravcu Drivuša – Klopče.

Na ovom dijelu trase zeničke zaobilaznice, duge 2 kilometra i 300 metara, izgrađeni su Most Drivuša, dug 650 metara, Vijadukt Perin Han, dug 400 metara, sa širinom od 13,6 metara i izvedeno niz geološki zahtjevnih intervencija. Uskoro počinje izgradnja drugog dijela zeničke zaobilaznice i nastavak radova od Zenice do Nemile.

Dionica Autoputa na pravcu Drivuša – Klopče, ukupne dužine 2,3 kilometra, prvi je dio zeničke zaobilaznice, kojoj se prilazi s juga. Radovi su trajali oko četiri godine, a stručnjaci kao razlog za probijanje rokova navode nepovoljne geološke uslove, ali i velik broj objekata i potrebnih dodatnih intervencija.

„Za svaku poziciju prilagođavali smo geotehničke uslove i za ovu dionicu možemo reći da je ta praksa dobro izvedena i da smo sva klizišta uspješno umirili“, kazao je Ahmed Mušija, predstavnik investitora.

Ahmed Mušija

Najzahtjevnija građevina na ovoj dionici, pored Vijadukta u Perinom Hanu je Most u Drivuši, najduži do sada izgrađen na Koridoru Pet c.

Na ovoj dionici srušeno je 37 kuća, koje su posebnim metodama zaštićene od klizišta, izmješteni su dalekovodi, kao i 2,5 kilometara magistralnog plinovoda Sarajevo – Zenica. Zbog nagiba većeg od pet posto ova dionica je projektovana sa tri kolovozne trake i za brzinu od 120 kilometara na sat.

Stručnjaci su zadovoljni obavljenim poslom, čija se vrijednost procjenjuje na oko 35 miliona eura.

Već nakon tehničkog prijema i izdavanja upotrebne dozvole za dionicu Drivuša – Klopče, počinju radovi na izgradnji preostalih dionica na zeničkoj zaobilaznici, Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica, te izgradnji dionice Vranduk – Ponirak.

Cijela zenička obilaznica moći će se koristiti po završetku radova na preostalim dionicama, što bi trebalo da se desi do 2021. godine. (Sanja Stević)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=f_MCrZLa0sM