Dnevni centar u objektu bivšeg obdaništa „Kanarinac“

Dio objekta bivšeg obdaništa Kanarinac u zeničkom naselju Crkvice, trebao bi uskoro biti ustupljen na korištenje Centru za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona, na osnovu zaključka sa posljednje sjednice Gradskog vijeća.

Ovaj objekat je u znatnoj mjeri devastiran i većim dijelom nije u funkciji duži niz godina. Sačuvani dio koriste pojedine nevladine organizacije i udruženja, među kojima i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Zvijezda“.

Predsjednik Udruženja, Josip Valentić podsjeća, da je prije pet godina bio potpisan i Memorandum, čak je bilo i zainteresovanih investitora za sanaciju obdaništa, ali je, kako kaže, negdje zapelo. Od tada traje borba da se ovoj ranjivoj kategoriji osiguraju bolji uslovi za radno-okupacionu terapiju i druženje.

Veća grupa zeničke djece sa posebnim potrebama, stariji od 21 godine, kao privremeno rješenje za dnevni centar, koristi neuslovan prostor u zgradi javne ustanove Dom porodica.

Direktorica Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, Meldina Ugarak, zahvalna je svim vijećnicima koji su podržali pomenuti zaključak, istakavši da trenutne procjene govore, da bi za sanaciju obdaništa Kanarinac trebalo do 500 hiljada maraka. Ohrabruje spoznaja da osiguranje finansijskih sredstava ne bi trebao biti veći problem, te da i privredni subjekti iskazuju želju da pomognu realizaciju projekta.

Direktorica Ugarak dodaje, da bi usluge novog dnevnog centra moglo koristiti između 70 i 100 djece sa posebnim potrebama. (Šerif B.)