Iz minute u minut: 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenice

Počela je 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenice, na kojoj bi vijećnici trebali raspravljati o aktuelnoj problematici u KJP Zenicatrans – prevoz putnika, te razmatrati inicijativu vijećnika Vahida Spahića, za obezbjeđenje finansijskih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju lokalne ceste KB Zenica – Kasapovići – Babino – Arnauti.

Prijenos uživo možete pratiti i na programu TV Zenica ili na našoj facebook stranici Zenicainfo.ba.

Gradonačelnik Kasumović sa svojim saradnicima, kao ni predstavnici Javnih preduzeća ne prisustvuju sjednici.

10. jula održan je sastanak Radnog predsjedništva, kada je Gradonačelnik predložio 14 tačaka, a nakon što Radno predsjedništvo nije uvojilo tačke, gradonačelnik Kasumović je povukao sve svoje tačke.

10:55 – Gradonačelnik Kasumović je ušao u salu Gradskog vijeća

11:43 – Nakon duže rasprave i dolaska gradonačelnika Kasumovića, koji je pozvao stranke da napuste sjednicu i ne učestvuju u ovoj raspravi, dnevni red je ipak usvojen sa tri dopunjene tačke: Razmatranje aktuelne problematike putne infrastrukture na području grada, razmatranje aktuelne problematike parkiranja automobila u gradu, te zaključka o ustupanju dijela vrtića Kanarinac, na korištenje Centru za djecu i odrasle sa posebnim potrebama na period od 10 godina.

14:34 – Nakon višesatne rasprave o teškoj situaciji u Zenicatransu, vijećnici su donijeli nekoliko odluka, te zadužili menadžment, gradonačelnika i radnike, da zajedničkim radom pokušaju riješiti situaciju. Neki od zaključaka su da u roku od 30 dana potpišu novi reprogram duga prema Poreznoj upravi, zadužiti gradonačelnika da u budžetu 2020. godine, planira sredstva za izmirenje duga, te formirati ekspertnu grupu koja će donijeti plan oporavka preduzeća, te zadužiti skupštinu i menadžment da sva saznanja o kriminalu prijave tužilaštvu.