95 SOS poziva za pomoć ili prijavu psiho – fizičkog nasilja u Zenici

Tokom prve polovine ove godine, 95 poziva za pomoć ili prijavu psiho – fizičkog nasilja je upućeno na SOS broj telefona stručne nevladine organizacije „Medica“ Zenica.

SOS broj 1265, koji je dostupan 24 sata dnevno pozivaju, prema riječima, Irme Šiljak, asistentice programa „Medica“, odrasle osobe uglavnom žene, navodeći da su ove godine od 95 poziva, četiri uputili muškarci.

“Bitno za pozivaoca jeste što „Medica“ odmah nakon poziva interveniše i pruža adekvatnu podršku ovisno o potrebama osobe, a zatim slijede sve intervencije koje bi zaštitile osobu koja preživljava nasilje”. Nakon svih upućenih  informacija o sistemu zaštite, naglašava Irma Šiljak, asistentica programa  „Medica“, o nasilju se izvještava policija i Centar za socijalni rad.

Saradnjom nadležnih institucija procjenjuje se šta je najbolje za žrtvu nasilja i ukoliko je potrebno obezbjeđuje joj se zbrinjavanje u Sigurnu kuću „Medica“ Zenica, ili korištenje različitih resursa koji su na raspolaganju žrtvama nasilja kao što su psihološka savjetovanja, ekonomsko osnaživanje, dječiji dnevni centar ili drugih resursa u zajednici, što znači da se  shodno potrebama žrtva može uputiti i u resurse kojima raspolažu u cijeloj  Federaciji BiH.

Dešava se i da osobe koje primijete nasilje u svojoj okolini, upućuju poziv prijave, ali ima i onih poziva kada osoba samo poziva SOS broj ali se ne javlja.

“Takvi pozivi mogu biti samo provokacija što pravi smetnje njihovom radu ali također, iza ovakvog poziva može biti i osoba koja se odlučila pozvati ali još nije spremna da u tom momentu izjavi svoj problem i prijavi da je, u stvari žrtva nasilja i zato se svi  pozivi upućeni na SOS broj 1265 evidentiraju”, dodaje Šiljak.

Iz „Medice“ napominju da je već godinama, popred besplatnog SOS broja telefona na raspolaganju i jedinstveni besplatni telefonski broj 080 02 23 34, za pomoć i podršku preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja i njihovim porodicama. (Zijada Ramić)