Istražuje se slučaj onečišćenja rijeke Bosne

Istražuje se slučaj onečišćenja rijeke Bosne, nizvodno do Zavidovića, nakon što su ribolovci u četvrtak prijavili da je rijeka na nekoliko mjesta poprimila boju rđe.

Kantonalna inspekcija za vode utvrdila je tada da je u rijeku Bosnu procurila nepoznata materija iz pogona ArcelorMittala.

Udruženja ribolovaca u ovom slučaju najavljuju tužbe i upozoravaju na štetu koju neodgovorne kompanije i pojedinci nanose našim rijekama.

Zenički ribari vole obići bistre planinske rijeke Bosne i Hercegovine. Ibrahim Nadarević odavno ne peca na matičnim zeničkim vodotocima, ide kaže na čistu vodu, tamo gdje je riba pogodna za ljudsku ishranu.

„Odavno je utvrđeno da riba upecana u rijeci Bosni nije dobra za ljudsku upotrebu. Zato sam se učlanio u društva ribolovaca Jelaha i Rame, gdje je voda čista“, kaže dugogodišnji zenički ribolovac i predsjednik Udruženja građana za zaštitu rijeke Bosne, Ibrahim Nadarević.

Ovakvi prizori na zeničkim vodama nisu rijetkost. Ispusti duž obala Bosne, Babine rijeke i Krivaje, uz onečišćenje koje rijeka nanese svojim tokom do ovih krajeva, prava su slika našeg odnosa prema okolišu. Govore i o stepenu efikasnosti mehanizama koji bi trebalo da su u službi zaštite prirode i na strani onih koji je poštuju. Posljednji takav zabilježili su ribolovci u četvrtak popodne na rijeci Bosni, blizu naselja Kanal. Naš sagovornik kaže da je Mittal „čudo“, koje čini da je riba iz rijeke Bosne toksična.

Kantonalna inspekcija u četvrtak je konstatovala da je u rijeku Bosnu procurila nepoznata materija zbog kvara na filterima u pogonima ArcelorMittala, što iz ove kompanije negiraju. Iz uprave navode da je toga jutra iz pogona Čeličane ispumpana voda iz bazena rashladne kule u sistem kanalizacije, ali da mulj poslije čišćenja tog objekta nije ispušten u rijeku Bosnu, nego u posebne bazene za mulj. O svemu je obavještena Kantonalna vodna inspekcija kao i Federalna uprava za inspekcijske poslove, a Udruženje građana za zaštitu rijeke Bosne ovoga puta najavljuje tužbu protiv krivaca. No, ono na šta se ni na ovaj način ne može uticati je opšti odnos ljudi prema okolišu, konstatuje Nadarević.

„Uvesti njemačke zakone, to je jedino rješenje“, zaključuje ovaj zenički ribolovac. (Sanja Stević)