Objavljena Preliminarna lista stipendija

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti obavještava kandidate koji su se javili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija redovnim studentima na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu, da je sačinjena Preliminarna lista.

Sve greške koje kandidati uoče na Preliminarnoj listi mogu prijaviti u usmenom obliku u Staroj zgradi Gradske uprave, kancelarija broj 37 – Amra Halimić, a prigovore u pisanom obliku mogu dostaviti Službi putem Protokola Grada – šalter sala u roku od 8 (osam) dana od objavljivanja Preliminarne liste.

Pozivamo kandidate koji nisu dostavili broj žiro-računa da isti dostave u Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, kancelarija broj 37.