Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja obnovu socijalnog dijaloga u FBiH

U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ohrabreni su sastankom kojeg je organizirala Vlada Federacije BiH u ponedjeljak, a kojeg smatraju prvim korakom u obnovi socijalnog dijaloga u FBiH.

Sastanku u Vladi FBiH su prisustvovali premijer FBiH Fadil Novalić i njegovi zamjenici, ministrica finansija  Jelka Miličević i ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača, predstavnici granskih sindikata, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH te predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH Edhem Biber.

Na sastanku je razgovarano o Prednacrtu zakona o reprezentativnosti FBiH, a predstavnici Vlade FBiH su željeli čuti stavove socijalnih partnera o sadržaju Prednacrta prije nego ga usvoje i upute u parlamentarnu proceduru.

„Nakon prekida socijalnog dijaloga koji je trajao više od godinu dana, tokom kojih nisu održavane sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, sastanak u Vladi FBiH smatramo pozitivnim pomakom u pravcu obnavljanja dijaloga i uključivanja socijalnih partnera u procese i procedure donošenja zakonskih rješenja koja su od interesa za sve. Nadamo se da ovo neće biti jedini sastanak ove vrste i da će u narednom periodu uslijediti i novi sastanci socijalnih partnera na kojima ćemo kroz socijalni dijalog i konsenzus nastojati doći do najboljih rješenja za rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog dijaloga“,  kazali su u UPFBiH.