Projekti za nastavak rada Regionalne deponije Mošćanica

Regionalna deponija Mošćanica kod Zenice realizuje dva važna projekta čije se okončanje očekuje krajem ovog mjeseca.

Prvi projekat, vrijedan jedan milion maraka rezultirat će unapređenjem tehnološkog procesa, a u pitanju je ugradnja postrojenja za tretman procjednih voda, ukazuje Edina Husaković, pomoćnica direktora za tehničke poslove.

U okviru drugog projekta već dva mjeseca traju pripremni zemljani radovi na novoj – drugoj odlagališnoj kaseti, čija je planirana površina 3,5 hektara.

Ukupna vrijednost projekta nove kasete je dva i po miliona maraka, pri čemu ova prva faza, odnosno pripremni zemljani radovi koštaju pola miliona maraka, ističe Emir Zukić, direktor Regionalne deponije Mošćanica.

Emir Zukić, direktor RD Mošćanica

Za nas su ovo dva veoma važna projekta, koji su zahtijevali dugu pripremu, složene procedure i realnu finansijsku konstrukciju, kaže Zukić.

Pri tom naglašava da će izgradnja nove kasete omoćiti nastavak rada Deponije, a instaliranje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata unaprijedit će tretman procjednih voda. (Šerif Babić)