Održana osnivačka skupština Platforme za progres Zenica

Sinoć je u sali Gradskog vijeća održana osnivačka skupština Platforme za progres Zenica.

Na Osnivačkoj skupštini za Općinski odbor izabrani su sljedeći kandidati: Asim Zukić, predsjednik OO Zenica, Afan Čečo, potpredsjednik, Amra Mahmutović, Kemal Dautbegović, Jasmin Baručija, Mirsada Strika, Fahir Vajzović, Jasmin Kovačević, Elvedin Telalović, Sabina Topčić, Hazim Nadžaković, Senad Mahmutović i Armin Terzić.

Izabrani delegati za Regionalnu skupštinu regije Bosna su: Nermin Smajić, Slobodanka Omerović, Mustafa  Babić, Kemal Softić  i Šaban Žuna.

Ispred Platforme za progres Zenica izabrani član regionalnog odbora za regiju Bosna je Dario Tomić. Podršku osnivanju u Zenici pružili su i predsjednik Platforme Mirsad Hadžikadić, v.d. potpredsjednice Elida Osmanović, kao i članovi Predsjedništva i Kadrovske komisije Platfome za progres, ali i članovi iz drugih gradova i općina. (Almir Hadžajlić)