Muslimani u petak obilježavaju najodabraniju noć u godini – Lejletul-Kadr

Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu u petak će obilježiti jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletul-kadr, najodabraniju noć u godini, prema islamskom učenju vrijedniju od hiljadu mjeseci.

To je jedna od noći u zadnjih deset dana ramazana. Muslimani vjeruju da su na ovu noć blagoslov i milost Allaha u izobilju, grijesi se praštaju, dova se prima, te da je godišnja odredba objavljena melekima koji se spuštaju na Zemlju.

Kolika je vrijednost ove noći između ostalog govori i činjenica da se noć Kadr spominje na dva mjesta u Kur'anu, od kojih je jedno kompletna sura koja je upravo nazvana po ovoj noći.

Neki komentatori vjeruju da je Kur'an objavljen Muhammedu dva puta od čega je ‘neposredna objava’ koja se desila na Lejletul-Kadr i ‘postepena objava’ tokom 23 godine. Kur'an koristi riječ Inzal koja opravdava ‘neposrednu objavu’, prema Allamah Tabatabaiju.

Ipak, neki drugi vjeruju da se objava Kur'ana desila u dvije faze, od čega je prva faza objava u potpunosti na Lejetul-Kadr meleku Džibrilu u najnižem nebu, a onda postepeno ajet-po-ajet objava Muhammedu od strane Džibrila.

Objava je počela 610. u pećini Hira, na Brdu svjetlosti u Mekki. Prva sura koja je objavljena bila je El-Alek. Tokom prve objave, objavljeno je prvih pet ajeta ove sure, ili jedno poglavlje.
Noć nije uporediva drugim noćima prema pogledu muslimana i prema tradiciji, blagoslovi tokom molitve ove noći ne mogu se mjeriti čak ni sa molitvama čitavog života. Nagrada za molitve obavljene ove jedne noći je veća od nagrade molitve 83 godine (1000 mjeseci).

izvor: Novi.ba