Godišnjica osnivanja Centra civilnog sektora

Tačno prije godinu dana, 23.05.2018.godine, formalno pravno na osnivačkoj skupštini nastao je „Centar civilnog sektora“. Asocijacija 12 NVO iz 6 gradova našeg kantona.

Ideja vodilja osnivanja jedne ovakve kancelarije, kao što znate, jačanje kapaciteta ljudskih resursa svih nevladinih organizacija, rad na uspostavi partnerskih odnosa OCD i javnog sektora i jačanje saradnje civilnog društva i biznis sektora.

ŠTA SMO TO RADILI U PRVOJ (uvjek najtežoj) GODINI POSTOJANJA ?

 • Kao i svaka organizacija prvih mjeseci postojanja nastojali smo da obezbjedimo i opremimo mjesto rada kancelarije i stvorimo osnovne uslove za rad. I u tome smo uspjeli
 • Nakon stvorenih uslova bilo je potrebno obezbjediti adekvatne ljudske resurse i kakvu takvu finansijsku pomoć u radu kancelarije (SVE DO SADA OSTVARENO SOPSTVENIM SNAGAMA – uz najveću nesebičnu pomoć Udruženja GEOPA)
 • Svakodnevno se radilo na uspostavljanju kontakata i suradnje sa predstavnicima lokalnih zajednica i predstavnicima Ministarstava Vlade ZDK ( Pri tome ističemo apsolutnu pismenu podršku svih zastupnika 6.saziva Skupštine ZDK ovom projektu kao i saradnju sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK)
 • Uspostavljena je koordinacija sa predstavnicima udruženja privrednika i poljoprivrednika nekoliko lokalnih zajednica gdje je Centar civilnog sektora dobio podršku u svome radu
 • Dat je doprinos radu Centra civilnog sektora (CCS) kroz odrađenih više od 4.000 volonterskih sati itd.itd.

KOJI SU DOSADAŠNJI REZULTATI RADA CCS ?

I ako kancelarija, u kojoj su svakodnevno volonterski radile tri osobe, nije finansijski podržana niti sa jednom KM Centar civilnog sektora je ostvario zavidne rezultate u dosadašnjem radu. Zahvalnost ostvarenim rezultatima pripada isključivo neviđenom entuzijazmu volontera koji su u protekloj godini dana bez i jedne KM naknade uradili sledeće:

 • Uspostavili rad kancelarije
 • Izradili web stranicu CCS
 • Izradili i prezentirali dvogodišnji plan rada CCS zakonodavnim i izvršnim institucijama vlasti
 • Pripremili i usaglasili Prijedlog protokola saradnje civilnog društva sa Vladom ZDK i dali ga na razmatranje
 • Pripremili i prezentirali javnosti Analizu rada NVO u 2016.godini u ZDK sa prijedlozima mjera poboljšanja kvaliteta rada OCD
 • Pripremili i prezentirali kroz javnu debatu Analizu poticaja u privredi i poljoprivredi u ZDK (Prijedloge javne rasprave zvanično uputili Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvu poljoprivrde u Vladi ZDK)
 • Na volonterskoj bazi direktno smo uzeli učešće u izradi Registra projekata JPP
 • Do kraja 2018.godine (u samo nekoliko mjeseci) izradili smo i uputili u proceduru uvrštavanja u Budžet Vlade ZDK za 2019.godinu, 7 vrlo značajnih projekata
 • Organizirali javnu debatu o stanju u OCD u ZDK a sve u svjetlu pripreme i izrade baze podataka svih NVO u ZDK (jedan od strateškig dokumenata programa rada CCS u prve dvije svog postojanja)
 • Pripremili i izradili web-portal svih OCD u ZDK koji će prvenstveno služiti kao informator rada civilnog društva našeg kantona ( zvaničan rad portala se, zbog finasijskih poteškoća, očekuje u narednih mjesec-dva)

ŠTA SU NAŠA OČEKIVANJA ?

Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Pozivamo sve strukture vlasti ZDK da prepoznaju značaj i važnost jedne ovakve kancelarije. U vremenu kada imamo odliv, ne samo mladih već i značajnih kadrova u inostranstvo, u vremenu kada je proces zapošljavanja sudbonosan za opstanak našeg društva, u vremenu kada vlada neopisiva apatija svih slojeva našeg društva a politike i politički odnosi destruktivno djeluju na svaki segment društva jedna ovakva kancelarija može dati značajan doprinos popravljanju trenutnog stanja.

Kao direktor Centra civilnog sektora pozivam sve zvaničnike vlasti ZDK da daju, ne samo verbalnu, podršku radu ove kancelarije i da kroz nju gradimo jednu novu paradigmu odnosa tri stuba svakog društva – biznis sektora, javnog sektora i civilnog društva.

U prilog svemu gore navedenom neka posluži primjer posljednje posjete našoj kancelariji od strane koordinatora inicijativnog odbora za osnivanje gradske oganizacije Zenica Platforme za progres, gospodina Adnana Subašića. Na njegovu inicijativu, izražena je spremnost Platforme za progres da pomogne radu CCS kroz zajedničku saradnju u projektima. Neka ovaj primjer posjete bude „primjer dobre prakse“ za sve druge politike koje egzistiraju u našem kantonu. Na kraju, sve su one dale i zvaničnu podršku ovom projektu kroz potpise podrške svojih predstavnika u 6.sazivu Skupštine ZDK.