FOTO: Trening za vršnjačke trenere “Staza zdravlja”

Proteklog vikenda 17. i 18. 05. (petak i subota) u Zenici je održan prvi dio Treninga za više od 25 vršnjačkih trenera – lidera projekta Staze zdravlja koji se organizira u sklopu projekta Federalnog ministarstva zdravstva – Smanjenja faktora zdravstvenih rizika u Bosni i Hercegovini od strane Saveza izviđača grada Zenice.

Projekat je finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u kooperaciji sa Svjetskom bankom koja pruža tehničku pomoć pri realizaciji. Realiziranje projekta je planirano za vremenski period od aprila do kraja juna, 2019. godine.
Prvog dana je obrađena tematska jedinica „Staza zdravlja kroz fizičku aktivnost“ koju je vodio zenički profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, doc. dr. Aleksa Stanković. Na početku predavanja su uz uvodna obraćanja predstavljeni instruktori nakon čega je ustupilo i obraćanje predstavnika ispred gradske uprave, Zijada Softića.  Pri obradi ove tematske jedinice mladi su imali priliku da nauče nešto više o održavanju zdravlja kroz bavljenje sportom i fizičkim kretanjem. Naučili su šta to znači zdravo se fizički aktivirati, odnosno kako kreirati individualne funkcionalne treninge koje neće biti opterećavajući po njihov organizam u cilju dugoročnog očuvanja srčano – plućnog i koštano – mišićnog sistema, a samim time prevencije nastanka oboljenja koja su vezana uz funkcionisanje tih sistema.
Drugog dana Treninga je obrađena tematska jedinica „Staza zdravlja kroz zdravu ishranu“ koju je vodio predavač i menadžer za kvalitet labaratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić. Pri obradi ove tematske jedinice mladi su imali priliku da nauče nešto više o konceptu zdrave ishrane preko piramide zdrave ishrane i kroz individualno savjetovanje o zdravim navikama u cilju dugoročnog održavanja homeostaze organizma.
Ideja treninga Staze zdravlja je obučiti mlade trenere – lidere kreirenaju i vođenju zdravog stila života, te širenju znanja iz oblasti kojim će se potpomoći prevencija niza učestalih kardio – vaskularnih i dr. vrsta oboljenja, a samim time uticati na cjelokupno zdravstveno blagostanje.
Napominjemo da je ovo već treća realizirana aktivnost u organizaciji Savezu Izviđača grada Zenice, a u sklopu projekta Staze zdravlja koja ima za cilj promovisati fizičku aktivnost i zdravu ishranu kod djece i mladih, te na taj način uticati na prevenciju bolesti koje su vezane za navedene faktore rizika. U sklopu projekta će u narednom periodu biti još organizovana dva dana Treninga za trenere, te finalna aktivnost Porodični dan – Staza zdravlja na Smetovima.