Raspisan javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisalo je javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke, i to iz predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i studentskog standarda, te iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH, za što su osigurana sredstva u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu.

U okviru transfera za obrazovanje, i ove je godine predviđena podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja, angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti, te za podršku programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba, s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada. Također, predviđeno je i (su)finansiranje programa i projekata koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola, te stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i podrška bibliotekama srednjih škola u nabavi školske lektire.

Javni poziv objavljen je i za odabir programa i projekata transfera za finansiranje studentskog standarda – prošireni studentski standard, a odabir će biti izvršen za podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH.

U okviru transfera za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH, javni poziv je raspisan za šest programa, i to za podršku organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova, te izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl. , odnosno za podršku postizanju referentnosti domaćih naučnih časopisa, uz otkup dijela tiraža. Riječ je i o sredstvima planiranim za podršku naučnim i naučno-stručnim društvima i javnim naučnih ustanovama u izdavanju novije naučne literatura, uz otkup dijela tiraža, kao i za otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača sa područja FBiH. Podrška je predviđena i autorima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature, uz otkup dijela tiraža, kao i za (su)finansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inozemstvu, također za kandidate koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova.

Tekst javnog poziva objavljen je na službenoj web stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti – www.fmon.gov.ba – uz rok prijave do 22.5.2019. godine, saopćeno je iz ovog ministarstva.