Članovi jevrejske zajednice u Zenici obilježavaju Pesah

Pripremom tradicionalne seder večere, sinoć su u zeničkoj Sinagogi članovi malobrojne jevrejske zajednice počeli obilježavanje Pesaha, najstarijeg praznika.

Seder je hebrejska riječ koja znači red, a seder večera je praznična obredna večera tokom koje se molitva, čitanje hagade i ostali običaji odvijaju po strogo utvrđenom redu, podsjetila je Daniela Ozmo-Čulić, sekretar Jevrejske opštine u Zenici.

Na stolu se nalaze namirnice koje simbolično podsjećaju na robovanje Jevreja u Egiptu kao i njihovo izbavljenje, ukazala je Ozmo-Čulić.

Pesah se obilježava više od 3 hiljade godina i smatra se, primarno praznikom slobode. Za vrijeme ovog praznika izričito su zabranjena jela sa kvascem i zato se Pesah nazviva praznik bezkvasnog hljeba.

Maces ili macot, odnosno ravan beskvasni hljeb je glavni simbol Pesaha, koji se još smatra praznikom proljeća a traje 8 dana. (Šerif Babić)