Konačna lista boračkih stipendija 2018/2019.

Obavještavamo studente sa područja Grada Zenice koji se nalaze na konačnoj  listi za dodjelu stipendija za studijsku 2018/2019 godinu, da su na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja od 11.04.2019.godine pravo na dodjelu stipendija ostvarili svi kandidati koji se nalaze na konačnoj listi Grada Zenica.

Molimo studente koji nisu dostavili broj ličnog žiro-računa da isti hitno dostave u Službu, kancelarija broj 9 Stara zgrada Gradske uprave Zenica.

Služba za  boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti