Privredna komora ZDK: Održan sastanak predstavnika javnih komunalnih preduzeća

Aktueliziranje problematike rada javnih komunalnih preduzeća sa prostora Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se dinamiziralo rješavanje tih problema, bio je cilj današnjeg sastanka predstavnika ovih preduzeća.

Skup  je organizovala Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona u svom sjedištu u Zenici.

U fokusu razgovora bile su već delegirane zajedničke teme, koje se tiču zakonodavnog okvira, poput neprimjene Zakona o komunalnim djelatnostima, nepostojanje Zakona o energiji na nivou entiteta i države, javni pozivi i slično, ali i određene teme specifične za pojedina javna komunalna preduzeća, a vezane za koncesije.

Zaključci sa ovog sastanka biće platforma za kreiranje aktivnosti vezanih za rješavanje identifikovanih problema u cilju stvaranja boljeg poslovnog okruženja javnih komunalnih preduzeća, što će u konačnici doprinijeti unapređenju njihovog poslovanja, ali i pružanju usluga njihovim korisnicima.(Vesna Jovanović)