Stazom Zeničkog orjentacionog takmičenja do zdravlja djece i mladih u BiH

Savez izviđača grada Zenice je u periodu od 12. – 14.04. 2019. godine u Zenici okupio više od 130 adolescenata i mladih Bosne i Hercegovine i regiona u sklopu projekta Staza zdravlja – Smanjenja faktora zdravstvenih rizika u Bosni i Hercegovini na „Zeničkom Orijetnacionom Takmičenju“ (ZOT).

Staza zdravlja je podržana od strane Federalnog ministarstva zdravstva u sklopu projekta Smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini kroz prevenciju bolesti i promociju zdravlja za faktore rizika – ishranu i fizičku aktivnost. Projekat je finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u kooperaciji sa Svjetskom bankom koja pruža tehničku pomoć pri realizaciji. Realizacija aktivnosti predviđena je za period od aprila do kraja juna, 2019. godine.

Izviđačka organizacija preko ovog Projekta nastoji da naglasi neizmjeran značaj fizičke aktivnosti i zdrave ishrane za zdravi razvoj djece i mladih, sa naročitim akcentom na boravak u prirodi. Tako su tokom takmičenja ekipe u sklopu Staze zdravlja prošle stazu dugu preko 8 km na području grada Zenice na kojem su, preko fizičke aktivnosti, pokazale i svoja dosada stečena izviđačka znanja i umijeća. Na stazi su prošli i punktove na kojima su bili upućeni o značaju unosa dovoljne količine vode i voća, kao i fizičke aktivnosti po njihov zdravi rast i razvoj.

Proglašenje pobjednika takmičenja i ceremonija zatvaranja održana je u nedjelju, 14.04. ispred platoa BZK Preporod. Prvo mjesto je osvojila ekipa iz Vareša, potom drugo mjesto ekipa iz Rakovice iz Sarajeva, i treće mjesto ekipa iz Prijedora.

Ovo je tek prva aktivnost u sklopu projekta Staza zdravlja, te će narednom periodu biti realizirano još aktivnosti u sklopu projekta Staza zdravlja u cilju promocije zdravih navika kod djece i mladih.