Održana radionica „Smjernice za rad sa djecom u autističnom spektru“

Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o autizmu, u organizaciji Javne ustanove Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u razvoju Zenica i Pedagoškog zavoda Zenica danas je priređena obuka pod nazivom „Smjernice za rad sa djecom u autističnom spektru“.

Obuka je organizovana za nastavni kadar iz obrazovnih ustanova iz Visokog, Zavidovića, Tešnja kao i Zenice.

“Naš kadar u Školi za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u razvoju, za koji cijenimo da je stručan, može pružiti pomoć nastavnicima i profesorima u drugim, redovnim školama”, ukazao je direktor Tarik Salčinović.

Predstavnica Pedagoškog zavoda Zenica, Amila Herceg-Hodžić naglašava da je potreban kontinurani angažman svih subjekata društvene zajednica u naporima da se razbijaju predrasude o djeci sa posebnim potrebama.

“Ova obuka je prilika da nastavnici koji su već senzibilizirani za rad sa djecom sa posebnim potrebama, dobiju dodatne informacije i upute,kako raditi sa učenicima u autističnom spektoru u redovnim školama u inkluzivnoj nastavi”, istakla je Herceg-Hodžić. (Šerif Babić)