Penzionerima će biti omogućeno pravo na rad i nakon penzionisanja

Nakon godinu dana primjene novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, najavljene su izmjene člana 116. koji tretira pitanje primanja penzije i plate po osnovu radnog angažovanja.

Penzioneri u Federaciji Bosni i Hercegovini koji su napunili 40 godina radnog staža, ili pak 65 godina starosti, te imaju mogućnost ponovnog zaposlenja to bi pravo ubuduće mogli ostvariti, bez da gube pravo na primanje penzije.

Novi Zakon o PIO, naime, ukinuo je mogućnost istodobnog primanja plate i penzije, zbog čega je više stotina korisnika Federalnog zavoda PIO u protekloj godini dana moralo birati hoće li nastaviti raditi ili primati penziju.

Vlada Federacije je na jednoj od prošlih sjednica BiH utvrdila odgovore na inicijative za utvrđivanje ustavnosti člana 116. Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, a koje su, odvojeno, Ustavnom sudu Federacije BiH, uputili potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović i Kantonalni sud u Zenici.

Razlog zbog kojeg je sporni član zakona poslan na ocjenu ustavnosti je činjenica da nigdje u Evropi nije ograničeno ovo pravo penzionerima, odnosno ne moraju birati između posla i penzije.

U Federalnom zavodu PIO kažu da se ovo pitanje može posmatrati sa više aspekata, ali u finansijskom smislu, izmjena Zakona neće donijeti veće finansijske promjene.(Šerif Babić)