Iako je Grad Zenica potpisao Ugovor o garanciji za kreditno zaduženje projekat “Plava voda” još u blokadi

Kako bi ponovo bio deblokiran proces implementacije “Projekta Regionalnog vodovoda Plava voda” vrijednog 22 miliona eura i finansiranog kreditnim linijama od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) u iznosima od po 11 miliona eura, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uputio je dopis Vladi i premijeru Zeničko – dobojskog kantona.

U dopisu se podsjeća, kako je Grad Zenica potpisao poseban Ugovor o garanciji za kreditno zaduženje “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” kod Federalnog ministarstva finansija i Europske banke za obnovu i razvoj i to u sklopu ugovornog angažmana na zahtjev Zeničko – dobojskog kantona. U svrhu osiguranja naplate svih tražbina koje mogu nastati po ovom Ugovoru usaglašenom u ljeto prošle godine, Grad Zenica je na zahtjev Zeničko – dobojskog kantona spreman dostaviti mjeničnu izjavu i 30 bjanko mjenica.

Gradska uprava Zenica i gradonačelnik izražavaju zabrinutost zbog nepotpisivanja Ugovora od strane ZDK i izostanka bilo kakve obavijesti ili uputstva. Postoji opravdana bojazan, da bi mogle uslijediti negativne posljedice zbog isteka grace – perioda, odnosno “penala” zbog nepovlačenja kreditnih sredstava u rokovima utvrđenim kreditnim aranžmanom sa EBRD-om, za što bi bila odgovorna Vlada Zeničko – dobojskog kantona.

Dopis_Poseban ugovor o garanciji

Dopis_Potpisivanje posebnog Ugovora o garanciji