Uspješan nastup Aero kluba Zenica na međunarodnom takmičenju u Novoj Pazovi

U organizaciji Aero kluba Nova Pazova, Republika Srbija, 24.02.2019. godine u Hali sportova Nova Pazova, organizirano je takmičenje pod nazivom „10. Koplas pro Cup“.

Na međunarodnom takmičenju u sobnom letenju za dvije kategorije modela, okupljeni modelari iz regije bacali su male modele raspona krila do 150 mm koji se ispaljuju praćkom, i modele F1N koji su malo veći i izbacuju se iz ruke.

Svaki takmičar ima devet zvaničnih letova a tri najbolja se zbrajaju, cilj je zadržati modele u zraku što duže. Na takmičenju je učestvovalo 45 trakmičara iz grada domaćina Nova Pazova, Beograda, Novog Sada, Trstenika, Zemuna, Sombor, Osijeka, Siska,  CTK Čeminac, i Zenice. Riječ je o poznatim kategorijama kojima se takmiči po cijelom svijetu. Lige se u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji održavaju u posljednjih desetak godina.

Aero klubu „Zenica“ iz Zenice navedeno takmičenje je drugo u 2019 godini. Šestočlana ekipa Aero kluba “Zenica” iz Zenice, učestvovala je na ovom takmičenju kao jedina ekipe iz Bosne i Hercegovine.

Prezentiran je grad Zenica i zajednica u afirmativnom i pozitivnom svijetlu, ostvareni su novi kontakti i saradnje u regiji, planirani su naredni odlasci na takmičenja u klasi F1N koja je u ekpanziji, posebno za avio modelarski podmladak.