U Zenici održana sjednica Izvršnog odbora Ljekarske komore FBiH

U Zenici je održana sjednica Izvršnog odbora Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je razmatran finansijski i izvještaj o radu za 2018., te plan za 2019. godinu.

Raspravljalo se i o inicijativi ministarstva civilnih poslova BiH za standardiziranje pristupu diplomama, odnosno kretanju i zapošljavanju ljekara na području bivše Jugoslavije, te skoroj posjeti delegacije Njemačke ljekarske komore, čiji su predstavnici iskazali interes da posreduju u formiranju komore doktora medicine na nivou BiH. (R.Š.)