U januaru na području Grada Zenice više umrlih nego rođenih

U mjesecu januaru 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 113

– Matična knjiga vjenčanih 58

– Matična knjiga umrlih 132

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu