Gradsko vijeće usvojilo odluku o izmještanju kladionica iz centra grada

Na sjednici Gradskog vijeća Zenica usvojena je Odluka o dodjeli građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Zenica licima izabranim u projektu oporavka od poplava i klizišta iz maja i avgusta 2014.godine, Odluka o pristupanju izrade regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“, te Odluka o mogućnostima obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na području grada Zenica.

Ova odluka podrazumjeva zabranu otvaranja poslovnica priređivača igara na sreću od RK “Bosna” do Carine, ulici Sarajevska do raskrsnice s Bulevarom Ezhera Eze Arnautovića, Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, Bulevar Kulina bana, Bulevar Kralja i do Staničnog trga, ulice Dr. Abdulaha Aska Borića i Branilaca Bosne, te ulicama koje se nalaze unutar kruga kojeg zatvaraju navedene ulice, odnosno Odmut, Dr. Mehmeda Spahe, Reisa Čauševića, Muftije Šemsekadića, Mujagića sokak, Sejmenska, Ekinovića put, Jalijski put, Vojvodića put, Jalimamov put, Hamdije Kreševljakovića, Šestića put, Begagića put, Šerbin sokak, Lonđa, Talića brdo, Mejdandžik, Potok, jevrejska, Muhameda Seida Serdarevića, Stara čaršija, Huseina Kulenovića, Srpska mahala, Prusačka, Pišće, Studenac, Kočevska čikma, Kočeva, Mehmedalije Tarabara, Islambegovića put, Dr. Safvet bega Bašagića, Kučukovići,Masarykova, Sestara Ditrih, Školska, Fra Ivana Jukića, Fra Grge Martića, Dr. Hasana Muminagića, Štrosmajerova do broja 56, Meokušnice, Uzunovića put, Armije BiH do broja 26, Trg Rudara i Trg Bosne i Hercegovine.

Usvojen je i prijedlog mogućih rješenja iz osnova javno-privatnog partnerstva u Privrednom društvu”KOMGRAD-ZE”, te razmatran Ugovor o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih i obavljanju komunalnih djelatnosti.Vijećnici su usvojili i informaciju o stanju naplate potraživanja po osnovu naknade za gradsko građevinsko zemljište i komunalne naknade. (R.Šabanović)