Međunarodna konferencija „Arbitraža u BiH – domaća i komparativna iskustva“ u Zenici

Zenicainfo.ba

„Arbitraža u BiH – domaća i komparativna iskustva“ tema je međunarodne konferencije iz arbitražnog prava, koja se danas održava u Zenici, u organizaciji Pravnog fakulteta zeničkog Univerziteta i Arbitražnog suda pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovini. Tokom ovog skupa uz predstavljenje domaće arbitraže i pomenutog suda, vodiće se naučna i stručna rasprava o aktuelnim temama iz oblasti arbitraže.

– Pravni fakultet u Zenici nastoji uspostaviti kontakt i saradnju sa institucijama i privrednim subjektima, kako bismo otprilike povezali praksu i teoriju, a cilj ove konferencije  je upravo približavanje stručnjaka privrednih subjekata i drugih institucija, koje imaju zajedničke probleme i koji se mogu i kroz teoretsku obradu posmatrati, jer mislimo da sav naš trud i rad može tako doći do kvalitetnijeg rezultata, ističe profesor doktor Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta u Zenici.

Zenicainfo.ba
Zenicainfo.ba