Muzej grada Zenice u 2018. godini realizovao 220 programa

Protekla godina za Muzej grada Zenice bila je najuspješnija od kada je ova ustanova osnovana. Finansijsko poslovanje, broj i kvalitet održanih programa to zorno i dokazuju, – kaže direktor Muzeja Adnadin Jašarević koji upravo dovršava izvještaj o radu za 2018 godinu. 

Prošle godine, kaže Jašarević, premašili smo brojku od 40 hiljada posjetilaca. To se do sada nikada nije desilo. U Muzeju je održano 220 programa. „To se nekada činilo kao „nemoguća misija“  i vjerujte da jeste za većinu muzeja u svijetu“, – ističe Jašarević.

Nije zanemarivo ni to da je jedna ustanova kulture pozitivno poslovala sa više od 20 hiljada maraka u plusu, a kroz projekte je prihodovano 98 hiljada maraka. Muzej grada Zenice realizuje IPA projekte koje finansira Evropska komisija. Direktor kao posebno značajno ocjenjuje da je njihov projekat „Tragovima bosanskog kraljestva“ uvršten u IPA projekte i više nije samo regionalni nego i evropski.

I u tekućoj godini Muzej grada Zenice priprema nove projekte za koje finansije nalazi u fondovima Evropske unije. Planet Evropa jedan je od njih i on će, kaže Adnadin Jašarević, preporoditi muzeološku scenu u gradu i na širim prostorima. „Sa konceptom otvorenog muzeja, u saradnji sa nevladinim organizacijama, udruženjima građana, pojedincima i ambasadama brojnih zemalja, uspjeli smo realizovati tako brojne programe i pokazati da ovaj muzej, sagrađen novcem građana Zenice, nije otvoren samo za elitu nego za sve građane Zenice i BiH“, – poručuje Jašarević. (D.Travar)

Adnadin Jašarević