Aktivirano klizište Kula pravi probleme u odvijanju saobraćaja za Babino

Jučer od poslijepodnevnih sati mašine su na terenu u zeničkom naselju Kula kako bi održale prohodnim put nakon aktiviranja klizišta. Danas je gradonačelnik Fuad Kasumović sa saradnicima, ali i stručnjacima iz ove oblasti posjetio ovo naselje, s ciljem sagledavanja situacije i poduzimanja daljih koraka.

– Klizište i dalje radi i voda teče sve jačim intezitetom tako da je zatvorena jedna traka. Odmah po dolasku mi smo angažovali dodatnu mehanizaciju i radit ćemo na račišćavanju kolovota da se ne bi zatvorila putna komunikacija, – kazao je Haris Ibrahimagić, viši samostalni referent za putnu infrastrukturu.

Stanovnici ovog, ali i okolnih naselja kažu da je ova saobraćajnica u katastrofalnom stanju.

– Sve je popucalo po metar, dva ili tri i sve dok se to ne sanira ovo će ovako biti. Mi se samo bojimo da silina kompletna ne krene, – kaže Admir Zukić iz naselja Kula.

Predsjednik mjesne zajednice Donje Babino Hasan Omić apelovao je na sve organe vlasti da ispune svoja obećanja.

– Svi oni koji su obećali da će se ovaj put sanirati pozivam ih da što prije krenu u relizaciju onoga što su obećali, – kazao je.

Posljednica ovoga danas što vidimo je neadekvatna sanacija klizišta 2014. godine smatra gradonačelnik Fuad Kasumović.

– Ovo će biti strašno velika investicija koju ćer grad morati riješiti, – kaže gradonačelnik.

U prethodnoj, 2018.godini bilo je planirano oko milion maraka za sanaciju ovu dionicu, međutim, ta sredstva nisu realizovana.

– Sve što se ne realizuje u prethodnoj godini, ne može se prenijeti, a planirana sredstva će biti iskorištena za sanaciju deficita iz prethodnih godina, – kaže Refik Zeković, direktor kantonalne direkcije za ceste.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je u nekoliko navrata isticao da je ovo bio samo predizborni trik i da ustavri ova sredstva nikada istinski nisu bila planirana za ovu saobraćajnicu.

– Kantonalna vlada, kako znam osim što se premijer i jučer na žalost, član predsjedništva došli i uslikali, ja ih nigdje nisam vidio da nešto rade niti su kontaktirali gradsku upravu, ali ova gradska uprava je sposobna i riješit ćemo ove probleme htjeli oni pomoći ili ne, – kaže Kasumović.

S obzirom na broj sela i broj ljudi koji žive u babinskom slivu, ovu saobraćajnicu, a samim tim i sve što je ugrožava potrebno je adekvatno sanirati. (Nedžad Glibo)