Lista najsigurnijih zemalja na svijetu: BiH devet pozicija ispred Amerike

Rat i mir, lična sigurnost i rizik od prirodnih katastrofa su glavni faktori koji su uzimani u obzir prilikom sumiranja rezultata. Rezultat sumira indekse ova tri rizika te predstavlja sveobuhvatan pogled na sigurnost u svakoj zemlji pojedinačno. To također znači da će visok nivo rizika kada je riječ o jednom faktoru imati utjecaja na ukupno rangiranje zemlje.

Naprimjer, Filipini su označeni kao najmanje sigurni, dok je Jemen na pretposljednjem mjestu. Ovo se može pripisati činjenici da Filipini imaju loše rezultate u pogledu mira, sigurnosti i prirodnih katastrofa. Loša pozicija Jemena pruzrokovana je ratom i glađu, ali ova zemlja ima veoma mali rizik od prirodnih katastrofa, tako da se Jemen ipak našao ispred Filipina.

Važno je istaći kako na vrhu liste nema posebnih iznenađenja. Tu su uglavnom evropske zemlje s razvijenim ekonomijama i zdravstvenim sistemima. Naime, 16 od 20 najsigurnijih zemalja nalazi se u Evropi, dok se samo Katar, Singapur, Novi Zeland i Kanada nalaze među prvih 20 zemalja, a da nisu u Evropi.

Međutim, postoji nekoliko važnih izuzetaka za zemlje koje su ekonomski razvijene. SAD se nalazi gotovo tačno u sredini i to na 65. mjestu, daleko iza zemalja koje su ekonomski razvijene. Relativno slaboj pozicioniranosti SAD-a najviše doprinosi visoka stopa kriminaliteta te nešto veći rizik od prirodnih katastrofa zbog geografskog krajolika i veličine.

Također, Japan se nalazi na 43. mjestu, uglavnom zbog visokog rizika od prirodnih katastrofa.

Na prvom mjestu liste nalazi se Island, a slijede Švicarska i Finska te Portugal i Austrija. Važno je naglasiti da se BiH nalazi na 56. poziciji, devet pozicija ispred SAD-a. Slovenija se nalazi na 12. mjestu, Hrvatska deset pozicija iza, dok je Srbija na 58. mjestu, a Makedonija jedno mjesto iza Srbije.

Klix.ba