Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica

Kantonalna bolnica Zenica i EUFOR u Bosni i Hercegovini potpisali su jučer Memorandum o razumjevanju.

Komandant EUFOR-a, generalmajor Martin Dorfer, i direktor Kantonalne bolnice Zenica dr Rasim Skomorac, potpisali su ovaj Memorandum o razumijevanju kako bi formalno potvrdili postignuti dogovor. Nakon potpisivanja komandant EUFOR-a je izjavio: “Uistinu sam zadovoljan zbog današnjeg potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i radujem se budućoj saradnji između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica”.

Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju je formaliziranje dogovora između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica o uvjetima pod kojima će osoblju EUFOR-a biti pružene zdravstvene usluge i evakuacija u hitnim slučajevima.
Govoreći o uslugama koje će Kantonalna bolnica Zenica pružati EUFOR-u, dr Skomorac je istakao: “Nadam se da ćete vi biti zadovoljni našim uslugama, a ja se radujem razmjeni znanja tokom našeg zajedničkog rada”.

Ovaj Memorandum o razumijevanju se uspostavlja kako bi se prilikom hitnih medicinskih slučajeva osigurao pristup helikopteru i potrebna specijalistička zdravstvena pomoć. EUFOR i Kantonalna bolnica Zenica će redovno izvoditi vježbu, kako bi bili sigurni da su obje organizacije potpuno spremne da djeluju u hitnim slučajevima.